top of page

סקירות ומעקב הריון

מעקב הריון הוא חשוב מאין כמותו, הן עבור האם, שלומה ובריאותה, והן עבור העובר ברחמה. עוד טרם ההריון המתוכנן, מומלץ לבצע בירור רפואי, הכולל בין היתר ייעוץ גנטי, בדיקות כלליות שונות ושלילת מחלות זיהומיות העלולות לפגוע בעובר. במהלך ההריון, מומלץ לבקר אצל הרופא המטפל לפחות חמש פעמים – לראשונה עם אבחון ההריון בשליש הראשון, לאחר מכן בין השבועות 17-24, בין השבועות 24-30, בין השבועות 30-36, ושוב לקראת הלידה. כחלק מהמעקב, מומלץ לבצע במהלך ההריון בדיקת שקיפות עורפית, סקירת מערכות ראשונה, בדיקת מי שפיר בהתאם לייעוץ גנטי וסקירת מערכות שנייה. 

 

לפרופ׳ יוסף פרדו, מומחה לגניקולוגיה ומיילדות, עשרות שנות ניסיון בביצוע מעקבי הריון, לרבות הריון בסיכון גבוה. פרופ׳ פרדו מלווה את ההורים במהלך כל ההריון, וכן מבצע בדיקות שקיפות עורפית, מי שפיר וסקירות. 

מעקב הריון
bottom of page